مصاحبه با مهدی مبارکه ،کارآفرین موفق و راه های افزایش فروش

مهدی مبارکه در 9 سپتامبر 1988 در ایران متولد شد ، او یک تاجر معروف ایرانی است که در خانواده ای بزرگ و اصیل بزرگ شد مهدی مبارکه .طی مصاحبه شبکی خبری